شرح خبر 

96/10/27
برگزاري دوره آشنايي با قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي
برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي به صورت ويدئو كنفرانس در محل اداره كل امور اقتصادي و دارايي
دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي به صورت ويدئو كنفرانس طي 6 جلسه و به مدت 12 ساعت در محل اداره كل امور اقتصادي و دارايي برگزار ميشود. اين دوره با شركت تمامي نمايندگان مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان و كارشناسان مركز برگزار ميشود. مدرسان اين دوره جناب آقاي دكتر سعادتمندو جناب آقاي دكتر دالوند هستند.
استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا