شرح خبر 

98/02/17
قاطعیت در حذف هزینه های غیر ضرور دستگاههای اجرایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی در محل این وزارتخانه ، با اشاره به حمایت قاطع وزارت اقتصاد از آنان در انجام وظایف و ماموریت های محوله ، بر حذف هزینه های غیر ضرور این دستگاه ها تاکید کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين جلسه که ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استانها نيز بطور مستقيم از طريق ويدئو کنفرانس در آن مشارکت داشتند، با بيان اينکه بودجه، پول "دولت" نبوده ، بلکه "بيت المال" و متعلق به مردم است، تاکيد کرد: سال ۱۳۹۸، سال قاطعيت در قطع هزينه هاي غيرالزامي است. وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه، بودجه، بايد ريال به ريال و به دقت خرج شود، خطاب به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي گفت: بايد تمام تجربيات 40 سال گذشته را براي مديريت بودجه سال 98 بکار بگيريد. وي با اشاره به اينکه تعداد کل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي کشور، به 3 هزار نفر بالغ مي شوند، تصريح کرد: اين بايد به معناي استقرار 3 هزار مامور صرفه جويي و حفاظت از اموال مردم در دستگاههاي اجرايي باشد. دژپسند افزود: ذي حساب به معناي نماد تخصيص بهينه اقتصادي، مديريت بهينه دارايي و انضباط مالي-اداري است. وزير اقتصاد با اشاره به اينکه نقش ذيحسابان بعنوان حافظ و امين مردم در مديريت بيت المال است ، تاکيد کرد: ذيحسابان مديران جهادي در مديريت هزينه هستند. وي با بيان اين مطلب افزود: اين امر بخصوص در شرايطي که دشمن با تمام قوا و رفتارهاي غير خردمندانه و کاملا نامتعارف در مقام انسداد منابعي است که مي شود دولت را به واسطه آن مديريت کرد، اهميت دو چنداني مي يابد. وزير اقتصاد اظهار داشت: همان طور که با کاهش درآمد خانوار، هزينه هاي آن لزوماً کاهش نمي يابد، هزينه هاي دولت هم که در زمان وفور درآمدهاي نفتي، افزايش پيدا کرده بود، با کاهش اين درآمدها، کاهش نمي يابد. وي افزود: اينجا نقش ذيحسابان در کاهش هزينه ها بسيار حياتي است، گر چه بايد متذکر شوم، اين عمل نه با سرکوب هزينه ها، بلکه با مديريت هوشمندانه آن قابل انجام است. دژپسند با بيان اينکه در اقتصادي که بودجه آن مبتني بر نفت و نه ماليات است، ذيحساب، دو نقش "رعايت وظايف قانوني" و "امانتداري مردم" را به دوش مي کشد، اظهار داشت: حقيتي که نبايد به آن بي توجه بود اين است که در اقتصاد مبتني بر نفت، آثار هزينه هاي اضافي دولت، به طور مستقيم به مردم نشان داده نمي شود و در حقيقت نوعي ماليات پنهان به مردم تحميل مي شود. وي افزود: در چنين شرايطي، ذيحساب، نمايندگي مردم را در دولت بر عهده دارد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش مهم ذيحسابان در شناسايي و احصاء اموال و دارايي هاي دولت، تصريح کرد: شما به سادگي مي توانيد بر اساس هزينه هاي مطالبه شده براي نگهداري و تامين آب و برق، تاسيسات، تعميرات و ... ميزان اموال دستگاه محل ماموريت خود را احصاء کنيد
استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا