انتقالات ارزی 

68 - منظور از انتقالات ارزی چیست ؟
منظور از انتقالات ارزی، انتقال كلیه وجوه اعم از وجوهی كه در نتیجه عملكرد سرمایه خارجی و یا سایر وجوهی كه انتقال آن بصورت ارز صورت می‌گیرد، می‌باشد. این انتقالات بطور مشخص در دو طبقه بندی قرار می گیرند:
 • انتقالات سرمایه ای شامل سود سهام یا سود سرمایه، انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالكیت و مصادره سرمایه خارجی .
 • سایر انتقالات ارزی شامل كلیه انتقالات ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه .

  69 - آیا محدودیتی به لحاظ میزان وجوه قابل انتقال اعمال می شود ؟
  خیر، به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال وجود ندارد .

  70 - تأمین ارز مربوط به انتقالات ارزی چگونه صورت می‌گیرد ؟
  تأمین ارز برای انتقالات ارزی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق خرید ارز نظام بانكی و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات یا ارایه خدمات سرمایه‌گذاری‌ها قابل تأمین است . در هر نحوه تأمین ارز برای انتقالات ارزی در مجوز سرمایه‌گذار قید می‌گردد.

  71 - انتقالات مربوط به سرمایه‌گذار خارجی مستلزم چه تشریفاتی است ؟
  اصولاً هر مورد انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه ای و غیر آن با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی و یا شركت مشترك و بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه‌گذار خارجی صورت می پذیرد و كلیه انتقالات پس از كسر كسورات قانونی در وجه سرمایه‌گذار خارجی قابل پرداخت است.

  72 - چنانچه براساس مقررات خاص یا تصمیم دولت اجازه صدور محصولات طرح مورد سرمایه‌گذاری داده نشود چگونه ارز مربوط به انتقالات سود و سرمایه تأمین می‌گردد ؟
  در موارد استثنایی كه اجازه صدور داده نشود سرمایه‌گذار خارجی می تواند كالای تولیدی خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و ارز مربوطه را جهت انتقال از نظام، خریداری و انتقال دهد . بدیهی است سرمایه‌گذار در صورتی كه تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور سایر كالاهای مجاز نماید.

 •  

  Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا