مسائل مالیاتی و گمركی 

73 - نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران چقدر است ؟
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم )

74 - آیا نرخ مالیات برای همه نوع شركت اعم از شركتهای ایرانی و شركتهای خارجی بطور یكسان اعمال می‌گردد ؟
نرخ مالیات برای همه نوع شركت اعم از شركتهای ایرانی و شركتهای خارجی ( شعب و نمایندگی) 25 درصد است كه بطور یكسان اعمال می‌گردد. (در مورد تفاوت بین شركتهای ایرانی و خارجی به سئوال 16 مراجعه شود (ماده 105 ق.م.م و تبصره آن)).

75 - آیا شعب و نمایندگیهای شركتهای خارجی كه صرفاً به عملیات بازاریابی و اطلاع رسانی برای شركتهای « مادر » در خارج می پردازند، نیز مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می‌باشند ؟
خیر . شعب و نمایندگیهای شركتها و بانكهای خارجی بدون داشتن حق انجام معامله برای بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت « مادر » اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت « مادر » وجـوهی دریـافت می نمایند نسبـت به آن مشمول مالیـات بردرآمد نخواهنـد بود. (تبصره 2 ماده 107 ق.م.م).

76 - مالیات بردرآمد موسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟
مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد، اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا مقصد یا در بین راه دریافت شود‌ ( ماده 113 ق.م.م )

77 - آیا درآمدهای ناشی از قراردادهای انتقال تكنولوژی، ازقبیل دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی، پرداختهای مربوط به حق لیسانس و رویالتی نیز در ایران مشمول مالیات می‌باشد؟
بلی، درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها كه درآمد اشخاص خارجی محسوب می‌گردد به مآخذ 20 درصد تا 40 درصد مجموع وجوهی كه ظرف یكسال مالیاتی عاید اشخاص خارجی می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد می‌باشد ( تبصره 2 ماده 105 و بند ب ماده 107 ق.م.م ).

78 - نحوه اخذ مالیات از قراردادهای پیمانكاری چگونه است ؟ 
درآمد مشمول عملیات پیمانكاری اشخاص خارجی در ایران، نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور یا حمل و نقل، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه كشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبه فنی و ارایه تعلیمات و كمكهای فنی‌، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مآخذ 12% كل دریافتی سالانه آنها خواهد بود. (بند الف، ماده 107)، البته در موارد عملیات پیمانكاری كه كارفرما وزارتخانه و مؤسسات و شركتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط به آن كه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم وتجهیزات بطور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد بود (تبصره 2 ماده 107 ق.م.م ).

79 - نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و نرخ قابل اعمال در طرحهایی كه به روش« ساخت، بهره‌برداری و واگذاری » ‌ ( BOT ) انجام می شوند، چگونه است ؟ 
محاسبه درآمد سرمایه‌گذاران خارجی كه از طریق انعقاد قراردادهای « ساخت، بهره‌برداری و واگذاری » (BOT) مبادرت به سرمایه‌گذاری در ایران می‌نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می‌گیرد وپس از كسر هزینه‌های قابل قبول نرخ ثابت 25 درصد اعمال می‌گردد. ( ماده 106 و 105 ق.م.م ).

80 - نحوه محاسبه مالیات حقوق كارشناسان خارجی چگونه است ؟
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی از 15 تا 35 درصد درآمد مشمول مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است ( ماده 131 ق.م.م ).

81 - مالیات نقل و انتقال سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان است ؟ 
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم 5/0% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می‌گردد ( تبصره 1 ماده 143 ق.م.م ).

82 - مالیات نقل و انتقال سهام سایر شركتها چه میزان است ؟ 
از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تـقدم سهام و سهـم الشركه مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی سهام و یا سهم الشركه وصول می‌گردد ( تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ).

83- حقوق و عوارض گمركی كدامند ؟
حقوق گمركی، مالیات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از كالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركی كالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد ( لایحه تجمیع عوارض هم اكنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است ).

 

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا