متفرقه 

100 - ایران با چه كشورهایی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده و در حال حاضر لازم الاجرا است ؟ 
ایران از قبل از انقلاب در سال 1964 با دو كشور فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده و بعد از انقلاب 19 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر كشورها به امضاء رسیده است كه مراحل تصویب نهایی آنها در دست انجام می‌باشد.

101 - ایران با چه كشورهایی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضاء است؟ 
با 40 كشور موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضاء شده است كه مراحل تصویب نهایی آنها در دست انجام است.

102 - آیا در زمینه سرمایه‌گذاری، ایران موافقتنامه چند جانبه نیز امضاء نموده است؟
بلی، دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تشویق، تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری بین كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی ملحق شده و همچنین در نظر است چنین موافقتنامه چند جانبه ای بین كشورهای عضو سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) نیز منعقد گردد.

103 - آیا ایران عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA ) را پذیرفته است؟ 
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است و هم اكنون مراحل نهایی آن در مجلس شورای اسلامی در دست انجام می‌باشد. با این حال حقوق سرمایه‌گذاری به لحاظ پوشش در مقابل خطرات غیر تجاری از طریق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی و موافقتنامه‌های دو جانبه و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری كاملاً محفوظ می‌باشد.

104 - سرمایه‌گذار بالقوه خارجی لازم است از چه قوانین و مقرراتی مطلع باشد؟
علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نمامه اجرائی آن كه تأمین كننده حقوق اساسی سرمایه‌گذار خارجی است، مطالعه قوانین ذیل نیز توصیه می شود:

  • قانون تجارت بخش شركتهای سهامی
  • قانون مقررات صادرات و واردات
  • قانون مالیاتهای مستقیم
  • قوانین و مقررات گمركی
  • قانون كار به منظور اطلاع از چگونگی استفاده از خدمات اتباع بیگانه
  • قانون ثبت علائم و اختراعات، به منظور اطلاع از حقوق مالكیتهای صنعتی و معنوی
  •  

    Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا