نام وب سایت
وزارت امور اقتصادي و دارائي http://www.mefa.ir
وزارت امور خارجه http://en.mfa.ir
وزارت صنعت ، معدن و تجارت http://www.mimt.gov.ir
وزارت نفت http://www.mop.ir
وزارت نيرو http://iranenergy.org.ir
وزارت جهاد کشاورزی http://www.agri-jahad.ir
وزارت آموزش و پرورش http://www.medu.ir
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات https://www.ict.gov.ir
وزارت اطلاعات http://www.vaja.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي http://www.mohme.gov.ir
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي http://www.mcls.gov.ir
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي http://www.ershad.gov.ir
وزارت دادگستري http://www.justice.ir
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح http://www.mod.ir
وزارت راه و شهرسازي http://www.mrud.ir
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري http://www.msrt.ir
وزارت كشور http://www.moi.ir
وزارت ورزش و جوانان http://msy.gov.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا