متن / HTML 

  متن / HTML 

 
عنوان فایل    
بررسي رتبه شاخص كسب و كار استان اصفهان در كشور (1395-1389)
مجموعه گزارشات بازار پول
شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4 شماره 5 شماره 6
بررسي وضعيت نيروي كار در كشور با تاكيد بر نرخ بيكاري استان اصفهان و برخي استان هاي منتخب
تحليلي بر وضعيت اشتغال و بيكاري استان اصفهان در سالهاي 1393 و 1394
گزارش رتبه كسب و كار استان اصفهان در سالهاي 1389 تا 1395
بررسی نظام تامین مالی بخش عمومی استان اصفهان در سال های برنامه پنجم و ارائه پیش بینی
تحلیل عملکرد مالیاتی استان اصفهان در کشور و مقایسه با برخی استان ها (93-1389)
مروري بر مولفه‌هاي صنعت بانكداري ايران براي شناسايي چالش ها و ريسك هاي احتمالي
بررسی تفضیلی ساختار اوراق و اسناد بهادار در نظام تامین مالی بخش عمومی با تاکید بر بودجه 1395
بررسی روند درآمدهای دولت طی سال های 1385 الی 1394
بررسی روند بازار سرمایه و متغیرهای موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تفصیلی ابزارهای مدیریت ریسک
اصفهان در آیینه آمار، شاخص های قانون پنجم توسعه
تحليل مقايسه‌اي بازار نيروي كار استان اصفهان و كشور در سال 93 و پاييز 94
مقدار مصرف انرژي در كارگاههاي كشور با رويكرد بررسي جايگاه استان اصفهان
اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري استان اصفهان و كشور در نيمه دوم سال 1393
نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50،49،10،5 نفر كاركن و بيشترسال‌هاي 91 و 92 در استان اصفهان
نتايج تفصيلي سرشماري عمومي بخش كشاورزي با تأكيد بر جايگاه استان اصفهان در سال 93
تحليل مقايسه‌اي عملكرد شبكه بانكي استان اصفهان 1393-1392
بررسي تحليلي-تطبقي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1393
بررسي وضعيت بخش ساختمان و مسكن در سال 1393-1392
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا